VALLAN SUUNTA

Jokilaakson kuntorastit

Viimeisin päivitys:
26.5.2024 Viestipalsta
13.4.2024 Seuratiedote
2.4.2024 Kuntorastit
16.3.2024 Kilpailukalenteri
16.3.2024 Yhteystiedot
16.3.2024 Arkisto
11.2.2024 Tuloksia
24.1.2024 Nuorisotoiminta
24.1.2024 Linkkejä
24.1.2024 Kartat

©valsu

Harjavalta Nornickel

SUUNNISTAJAN MUISTITAULU

KIELLETYT ALUEET

Näille alueille meno on aina kiellettyä, vaikka niitä ei olisikaan merkitty karttaan tai maastoon kielletyiksi alueiksi:

Tonttimaat (metsässä kotirauhan suojan rajana voidaan pitää näköetäisyyttä). Yksityistä tietä tai polkua pitkin ei voi kulkea pihapiirin läpi lupaa kysymättä. Vaikka tie tai polku olisi piirretty kulkemaan karttaan piha-alueen läpi, sen käyttö ei välttämättä ole luvallista.

Kylvetyt, kasvavat ja orastavat pellot (liikkuminen on kiellettyä reunaojan sisäpuolella). Huom! Myöskään kynnetyllä tai niitetyllä pellolla kulkeminen ei kuulu jokamiehenoikeuksien piiriin. Se on sallittua vain, jos tapahtuman järjestäjä on sopinut asiasta erikseen maanomistajan kanssa.

Istutukset (puutarhat, nuoret taimikot ym.)

Moottoritiet, moottoriliikennetiet, junanradat ym.

Luonnonsuojelualueet, joilla on voimassa liikkumisrajoitus

Muut alueet, joilla on voimassa viranomaisen asettama liikkumiskielto (ellei asiasta ole sovittu ao. viranomaisen kanssa)

Maastoon ja/tai karttaan merkityt kielletyt alueet:

Piha-alueet, pellot ja istutukset (esim. nuoret taimikot)

Riistan suoja-alueet

Maastoon viitoituksella rajatut arat kohteet ja alueet

Lintujen pesät

Uhanalaisten kasvien esiintymät

Luonnonsuojelualueet

Muut luonnonsuojelullisesti arvokkaat kohteet (lehdot, jäkäliköt ym.)

Kiellettyjen alueiden merkinnät

Suunnistuskilpailuissa kielletyt alueet merkitään karttaan violetilla pystyviivoituksella. Alueen raja merkitään karttaan seuraavasti:

yhtenäinen viiva, jos alue on merkitty maastoon yhtenäisellä viitoitusnauhalla

katkoviivalla, jos alue on merkitty maastoon viitoitusnauhoin

ilman rajausta, jos aluetta ei ole merkitty maastoon

Liiku luonnossa varoen

älä pelästytä laiduneläimiä

älä riko aitoja, kivimuureja tai ojanpientareita

sulje portti kuljettuasi siitä

älä kulje nuoren taimikon läpi

kunnioita kiellettyjä alueita

käyttäydy rauhallisesti kohdatessasi riistaeläimen

liiku varoen maaston aroilla alueilla, ota huomioon kasvit ja eläimet

keväällä eläinten pesimäaikaan noudata erityistä varovaisuutta

Roskaaminen

Jokaisen suunnistajan velvollisuutena on huolehtia siitä, että tapahtumapaikat jäävät siistiksi. Lopullinen vastuu siivoamisesta on tapahtuman järjestäjällä.

Olet vastuussa luonnosta!

Muista velvollisuutesi sekä harjoitus- että kilpailutilanteessa.

Huom!

Edellä esitettyjen suunnistajaa koskevien näkökohtien lisäksi jokamiehenoikeudet määrittelevät mm. luonnossa oleskeluun (leiriytyminen), tulen tekoon, luonnontuotteiden ottamiseen, koiran ulkoiluttamiseen, moottoriajoneuvojen maastokäyttöön, vesillä liikkumiseen sekä metsästykseen ja kalastukseen liittyviä sääntöjä.

Lähde: www.ssl.fi