VALLAN SUUNTA

Jokilaakson kuntorastit

Viimeisin päivitys:
13.4.2024 Seuratiedote
2.4.2024 Kuntorastit
16.3.2024 Kilpailukalenteri
16.3.2024 Yhteystiedot
16.3.2024 Arkisto
16.2.2024 Viestipalsta
11.2.2024 Tuloksia
24.1.2024 Nuorisotoiminta
24.1.2024 Linkkejä
24.1.2024 Kartat

©valsu

Harjavalta Nornickel

Emitin käyttö kuntorasteilla

MTR ja lämpökirjoitin pikkutapahtumissa

Pienissä kuntorastitapahtumissa (alle 100 osallistujaa) on yksinkertaisinta käyttää MiniTimeRecorderia (MTR) ja lämpökirjoitinta. Laitteisto ei tarvitse ulkoista sähkövirtaa lainkaan ja sateensuojaakin vain parin kämmenen verran kirjoittimen suojaksi. Emit hoitaa tällöin sekä leimauksen että ajanoton ja tulokset kirjataan käsin joko toimitsijan vihkoon tai tulostaululle.

Lähtöpisteeseen asennetaan lähtöleimasin teippaamalla tai ripustamalla, rastileimasimet asennetaan vanhaan tapaan helpoiten ripustamalla naruun ja maaliksi asennetaan normaali rastileimasin. Lisäksi toimitsija tarvitsee MTR:n ja lämpökirjoittimen korttien lukemiseen. Emit-kilpailukortti tarvitaan jokaiselle suunnistajalle, mutta olosuhteiden salliessa niitä voidaan kierrättää ainakin lyhemmillä radoilla maaliin tulleilta uusille lähtijöille.

Tapahtuma viedään läpi seuraavasti: Seuran Emit-korttien lisäksi aktiiveilta kerätään mahdollisimman monta korttia lainattavaksi kuntoilijoille. Tapahtumapaikalla ilmoittauduttaessa osallistuja saa kartan ja Emit-kortin sekä hänen nimensä perään kirjataan oliko kortti oma vai laina. Lähtöaika voidaan haluttaessa kirjata erikseen, mutta se ei ole välttämätöntä, koska tulos luetaan joka tapauksessa kortista. Maalissa suunnistajat leimaavat rastileimasimella, johon ajanotto pysähtyy. Tulos luetaan MTR-lämpökirjoitin yhdistelmällä, joka tulostaa liuskalle kortin numeron, kokonaisajan lähtöleimauksesta viimeiseen rastileimasimeen, kaikkien leimattujen rastien tunnukset käyntijärjestyksessä ja niiden väliajat. Toimitsija tarkistaa liuskasta rastitunnukset ja kirjaa kilpailijan kokonaisajan vihkoon sekä haluttaessa tulostaululle. Samalla lainakortit kerätään pois.

Tulokset voidaan jälkikäteen lukea MTR:ltä tietokoneelle ja liittää niihin nimet korttinumeroiden mukaan sekä toimittaa edelleen sähköisessä muodossa sekä lehtiin että internetiin. Lämpökirjoittimen liuskat jäävät suunnistajille muistoksi ja vertailtavaksi kavereiden kanssa.

Suurilla kuntorasteilla kannettava tietokone

Kun kuntorastien koko kasvaa yli 100 osallistujan, kannattaa järjestäjän harkita kannettavan tietokoneen käyttöönottoa osanottajien kirjaamisen ja tulosten julkaisun helpottamiseksi. Internetissä on ilmaiseksi kopioitavissa EResultsLite-niminen ohjelma, joka on windows-pohjaisena helppokäyttöinen ja varsin sopiva kuntorasti- ja harjoituskäyttöön. EResults-ohjelma lukee Emit-lukijaleimasimelta tietoa ja siihen voidaan syöttää tietoa radoista ja henkilöistä, minkä mukaan se järjestää lukijaleimasimelta saatavat tulokset. Ohjelma löytyy osoitteesta https://www.oriento.fi.

Laitteisto ja järjestelmä on muutoin täysin sama kuin pienissä tapahtumissa, mutta vihkon ja MTR-lämpökirjoittimen yhdistelmä korvataan kannettavalla tietokoneella ja lukijaleimasimella. Lisäksi sähkön saannista riippuen voidaan tulosten julkaisuun käyttää tulostinta.

Emit-kortteja on hankittava vuokrattavaksi, mihin oman seuran lisäksi voidaan käyttää naapuriseuroja tai vuokrata Suunnistajan Kaupalta. Emit-kortteja vuokrattaessa on otettava listaan nimi ja kuittaus. Ilmoittautuminen, lähtevien kirjaus ja lähtö voi tapahtua kuten edellä pikkutapahtumissa. Kilpailijoiden nimi ja Emit-korttinumero -yhdistelmät on helpointa lukea tietokoneelle vasta maaliin tultua, jolloin jokaisen tarvitsee käydä luettamassa korttinsa vain kerran.

Maaliviivalla olleen viimeisen rastin jälkeen suunnistaja siirtyy lukijaleimasimelle, josta hänen tuloksensa ja leimat siirtyvät ohjelmaan. Kun tulokseen tässä yhteydessä täydennetään nimi ja rata, kone tarkistaa leimat ja sijoittaa tuloksen tulosluetteloon.

Tuloksia voidaan olosuhteista riippuen julkaista kilpailupaikalla joko tulosteina tai käsin kirjoitettuna sekä siirtää tapahtuman jälkeen internetiin ja lehtiin.

Lähde: www.ssl.fi